اخبار داخلی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران

جلسه هیات مدیره تجهیزات پزشکی هلال ایران
۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۱
[ تعداد بازدید : ۶ ]
جلسه نمایندگی های فروش شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۹
[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
اخذ گواهینامه ISO  13485: 2016
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۴
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]