گزارش تصویری بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکوئی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره از واحد های اداری

گزارش تصویری بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکوئی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری

 

بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری
بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری
بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری
بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری

بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری
بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری
بازدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر نکویی نیا و جناب آقای مهندس سقایی رئیس هیات مدیره  از واحد های اداری

۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید