تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / ارسال و پیگیری مشکلات