ست همودیالیز

عنوان ست همودیالیز

 

 

 

 

 

ست های مورد استفاده در عمل همودیالیز شامل ست وریدی و شریانی می باشد که در هنگام عمل همودیالیز و تصفیه خون بیماران نیاز مند درمان همودیالیز به کار می رود. این ست ها در هنگام عمل همودیالیز به سوزن فیستولای مناسب (ست وریدی به سوزن فیستولای وریدی و ست شریانی به سوزن فیستولای شریانی) و صافی دیالیز متصل می گردند. ست شریانی خون را از بدن بیمار به ورودی خون صافی دیالیز و ست وریدی خون از خروجی خون صافی دیالیز به بیمار منتقل می نماید.

تصویر ست همودیالیز

مزایای محصول :

  • مطابق با الزامات استاندارد ISO 8638  و ISIRI 4640
  • استریل، یکبار مصرف، غیر تب زا و زیست سازگار
  • دیوار داخلی صاف لوله های ست که موجب کاهش مقاومت در مقابل جریان خون می گردد
  • دارای محل مناسب جهت تزریق که امکان تزریق مکرر را بدون ایجاد ناراحتی در بیمار فراهم می آورد
  • دارای کانکتوری ویژه جهت انجام عملیات آماده سازی ست قبل از همودیالیز
  • دارای کانکتوری ویژه جهت انجام عملیات آماده سازی ست قبل از همودیالیز
  • دارای کد رنگی وریدی (آبی) و شریانی (قرمز) که موجب سهولت در هنگام نصب و آماده سازی در هنگام عمل همودیالیز می گردد

جدول ست همودیالیز

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۱۵