شنبه ،۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۱۵

گواهی نامه ها

14001-2015 گواهی نامه ها 7

18001-2017

 

 

 

 

 

گواهی نامه ها 6
گواهی نامه ها 5
گواهی نامه ها 4
گواهی نامه ها 3
گواهی نامه ها 2
گواهی نامه ها 1

9001-2015

13485-kiwa


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۲۵

کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1)

 

کد پستی

33651-66596

شماره تماس

026-92108615-9

ایمیل کارخانه

 info@soha1.ir

 

فکس

: 026-92108600 & 92108630 

شماره پیامک

:10008024953710