جمعه ،۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۹

راه های ارتباط با واحد فروش

تصویر ارتباط با واحد فروش

تلفن مستقیم واحد فروش  : 8-92108627 - 026

تلفن مستقیم قراردادهای دیالیز و ملزومات دیالیز : 2-92108631 - 026

تلفن شرکت : 026-92108615-9

فکس مستقیم واحد فروش : 92108603 - 026

پست الکترونیک واحد فروش :sales@soha1.ir


تاریخ بروزرسانی : ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳

کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1)

تلفن : 9-92108615-026

فکس : 92108600-026 

 کد پستی : 66596-33651

 ایمیل کارخانه :  info@soha1.ir