راه های ارتباط با واحد فروش

 راه های ارتباط با واحد فروش

دپارتمان فروش

026-34996853-4

  بخش فروش

سرنگ و ملزومات مصرفی

 026-34996867
026-34996862
026-34996852
 بخش محصولات سبد دیالیز 026-34996862
026-34996863
026-34996851

فکس 

026-34996864 (مستقیم فروش)
026-34996850(دبیرخانه)
026-34996840(دبیرخانه)

 ایمیل  Sales@Soha1.ir
 تلفن همراه
 
 ملزومات (انواع سرنگ - ست تالاسمی - میکروست - سوزن دندانپزشکی)  آقای کریم زاده 09364602949

 سبد دیالیز (صافی - ست - سوزن - پودر - محلول)  , آقای قادری فر 09364602528 -  آقای کریمی 09364602686