راه های ارتباط با واحد فروش

 راه های ارتباط با واحد فروش
 واحد فروش

026-34996854
026-34996853
026-34996852
026-34996867

 بخش دیالیز 026-34996862
026-34996863
026-34996851
 فکس  026-34996864 (مستقیم فروش)
026-34996850(دبیرخانه)
026-34996840(دبیرخانه)
 ایمیل  sales@soha1.ir
 موبایل
 
 ملزومات (انواع سرنگ - ست تالاسمی - میکروست - سوزن دندانپزشکی)  آقای کریم زاده 09364602949

 سبد دیالیز (صافی - ست - سوزن - پودر - محلول)  , آقای قادری فر 09364602528 -  آقای کریمی 09364602686