سوالات متداول

 نحوه توزیع صافیهای دیالیز به چه صورتی است؟

نوع و تعداد صافیهای دیالیز براساس اعلام نیاز مراکز درمانی دیالیز در کشور همچنین قراردادهای منعقده فی مابین می باشد.
در صورت نیاز بیشتر به صافی دیالیز به کدام مرجع باید مراجعه شود؟ 
با ارسال نامه کتبی مبنی بر افزایش تعداد صافی موضوع قرارداد
در صورت مشاهده مورد و اشکالی در محصولات به کجا واز چه طریقی باید اقدام نمود؟
ارسال نامه کتبی یا E-Mail به سایت مربوط به شکایات مشتری همراه با ثبت شماره BNO پشت بسته بندی محصولات ،وذکر نوع ایراد جهت بررسی و رسیدگی به شکایات مذکور. در صورت عدم ارسال BNO شکایات قابل ردیابی نبوده و نمی توان محصول را بررسی نمود.
شماره BNO نمایانگر چه چیزی است؟
BNO (سری ساخت) مخفف کلمه BACH NUMBER محصولات بوده که خود راهنمایی است برای رسیدن به نوع مواد اولیه،زمان تولید،پرسنل تولید کننده و.... به عبارت کلی جهت ردیابی محصول از BNO استفاده می شود.

گاهی اوقات بر روی سوزن ها مایعی دیده می شود.این مایع چیست؟
جهت سهولت حرکت سوزن،انواع سوزن ها با مایعی مدیکال گرید به اسم سیلیکون آغشته میگردد. این مایع با توجه به اینکه گرید پزشکی دارد مضر نمی باشد