تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / فروش / شرایط و مقررات اعطای نمایندگی

شرایط و مقررات اعطای نمایندگی

به منظور درخواست نمایندگی فروش محصولات می بایست فایل فرم مربطه را در ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل فرم آن از طریق فکس یا پست الکترونیک (ارسال فایل اسکن شده) به واحد فروش ارسال نمائید.

 

1- شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران در قبول یا رد هر یک از تقاضاها مختار است .

2- فرم ها به صورت تایپ شده تمکیل و پس از اطمینان از صحت مندرجات ارسال گردد.

 

فایل WORD  فایل PDF
 فرم شرایط نمایندگی فرم شرایط نمایندگی فرم شرایط نمایندگی فرم شرایط نمایندگی
 فرم درخواست نمایندگی فرم درخواست نمایندگی فرم درخواست نمایندگی فرم درخواست نمایندگی