دوشنبه ،۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ۱۷:۱۹

شرایط و مقررات اعطای نمایندگی

به منظور درخواست نمایندگی فروش محصولات می بایست فایل فرم مربطه را در ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل فرم  آن از طریق فکس یا پست الکترونیک (ارسال فایل اسکن شده) به واحد فروش ارسال نمائید.

1- شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران در قبول یا رد هر یک از تقاضاها مختار است .

2- فرم ها به صورت تایپ شده تمکیل و پس از اطمینان از صحت مندرجات ارسال گردد.

 

 

 

 


 تاریخ بروزرسانی : ۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲

کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1)

تلفن : 9-92108615-026

فکس : 92108600-026 

 کد پستی : 66596-33651

 ایمیل کارخانه :  info@soha1.ir