دوشنبه ،۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۱۴

عملکرد فوری در هنگام بروز آلارم توسط پرستار

ردیف آلارم دستگاه اقدام مورد نیاز توسط پرستار
1 F07 Conductivity چک اورینگ های کاور بی بگ و در صورت نیاز تعویض اورینگ مربوطه
2 F02 neg. pressure چک اورینگ های کوپلینگ و قرار دادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
3 F16 pos. Pressure چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به مدت 5 دقیقه در آب جوش
4 F20 pos. Pressure چک اورینگ های کوپلینگ و قراردادن کوپلینگ ها به 5 دقیقه در آب جوش و کلمپ مسیر ضد عفونی از پشت دستگاه
5 F26 pos. Pressure خاموش و روشن کردن دستگاه با کلید مشکی رنگ رویpower

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۲۷

کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1)

تلفن : 9-92108615-026

فکس : 92108600-026 

 کد پستی : 66596-33651

 ایمیل کارخانه :  info@soha1.ir