تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / تکنودیالیز / انتقادات و پیشنهادات تکنودیالیز
نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما مشتریان گرامی در بخش خدمات پس از فروش تکنودیالیز شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها1) ، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.

فرم ارسال انتقادات و پیشنهادات به واحد تکنودیالیز