واحد تکنودیالیز

واحد تکنودیالیز، خدمات پس از فروش دستگاههای همودیالیز فرزنیوس آلمان را بر عهده دارد. این واحد متشکل از دو بخش تعمیرات مرکزی و پشتیبانی می باشد.

بخش تعمیرگاه مرکزی موظف به تعمیر دستگاههای دیالیز (و قطعات مربوط) به آنها می باشد. (کارشناسان این بخش با استفاده از ابزار اندازه گیری مدرن و آزمایشگاهی اقدام به تعمیر قسمت های الکترونیکی و هیدرولیکی دستگاه می‌نمایند.)

بخش پشتیبانی و نظارت با استفاده از کارشناسان متخصص، وظیفه انجام سرویس دهی منظم دستگاهها و تعمیرات آنها در مراکز درمانی را به عهده دارد. همچنین این بخش با نظارت مستقیم و مدون برعملکرد کارشناسان در جهت بهبود روز افزون سرویس دهی به مراکز درمانی تلاش می نماید.

از اقدامات دیگر واحد تکنودیالیز می توان به منطقه بندی کشور و ایجاد دفاتر در مراکز برخی استانها از جمله (تهران، مشهد، کرج، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، گیلان، سمنان و تبریز) اشاره نمود که کیفیت سرویس دهی را به صورت چشمگیری افزایش داده است و زمان سرویس دهی به مراکز درمانی را به کمتر از 24 ساعت در مراکز استان و کمتر از 48 ساعت در شهر های تابعه استان کاهش داده است.


واحد تکنودیالیز