دیالیز چیست ؟

دیالیز نوعی درمان است که برخی فعالیت‌های کلیه طبیعی را انجام می‌دهد. زمانی که کلیه‌ها برای مدت طولانی قادر به حذف مواد زاید و مایعات اضافی از بدن نباشد باید از درمان دیالیز استفاده کرد. در حقیقت هنگامی که 10 تا 15 درصد عملکرد کلیه ها باقی مانده باشد(ESRD) باید از این روش استفاده کرد. دیالیز شبیه کلیه های سالم تعادل شیمیایی بدن را حفظ می‌کند و می‌تواند مواد زائد، نمک و آب اضافی را به منظور جلوگیری از انباشته شدن آنها در بدن دفع کند و سطح برخی مواد شیمیایی بدن مانند پتاسیم، سدیم و بی کربنات را در خون ثابت نگه دارد همچنین به تنظیم فشار خون نیز کمک می‌کند. دیالیز برخی از اعمال کلیه سالم را انجام می‌دهد ولی بیماری کلیوی را بهبود نمی‌بخشد. فرد مبتلا به بیماری کلیوی نیازمند درمان دیالیز برای تمام عمر است مگر آنکه بتواند پیوند کلیه انجام دهد.


تصویر دیالیز چیست