فیلم های آموزش دستگاه دیالیز فرزنیوس 4008s Classic

 

عناوین    ویدیو 
قسمت اول - آشنایی با قسمت های ظاهری دستگاه دیالیز فرزنیوس
 
قسمت دوم - آشنایی با فیلتر دیاسیف ، ماژول پمپ خون و نحوه عملکرد آنها  
قسمت سوم - آشنایی با ماژول هپارین و نحوه عملکرد آن 
قسمت چهارم - آشنایی با ماژول ونوس ، صافی های دیالیز و Setup دستگاه قبل از وصل کردن بیمار  
قسمت پنجم - محلول دیالیز تولید شده توسط دستگاه و اصول ترکیبی و عملکرد آن
قسمت ششم - نحوه تنظیم فلو دستگاه دیالیز   
قسمت هفتم - انواع پروفایل ها (بخش 1)  
قسمت هشتم - انواع پروفایل ها (بخش 2)
قسمت نهم - منو های اپراتوری دستگاه -آلارم ها و نحوه رفع عیب آن 

ویدیو های آموزشی

 

عناوین    ویدیو 
نحوه نصب ست دیالیز روی دستگاه فرزنیوس


 
مزایای استفاده از ست S Classic دستگاه دیالیز فرزنیوس 

 
 روش قرار دادن پودر بی بگ
 
 

مزایای ست اس کلاسیک

 

 

 
 

نحوه پرایم کردن

 
 نحوه قرارگیری صحیح سرم بر روی پایه سرم
 
 بستن درب رینزچمبر در هنگام دیالیز
 

 برنامه های شستشوی دستگاه ۴۰۰۸ اس کلاسیک

 


 
نحوه جا زدن درب چمبر وریدی