برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد

برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد
بیست و سومین سمینار آموزشی پرستاری دستگاه دیالیز 4008 Classic فرزنیوس و معرفی محصولات سها، با حضور 147 نفر از سر پرستاران و پرستاران مراکز درمانی استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در سالن خیام هتل پردیسان مشهد مورخ 13/7/96 با حضور تیم آموزشی گروه خدمات دیالیز شرکت سها برگزار گردید .

بیست و سومین سمینار آموزشی پرستاری دستگاه دیالیز 4008s Classic فرزنیوس و معرفی محصولات سها، با حضور 147 نفر از سر پرستاران و پرستاران مراکز درمانی استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در سالن خیام هتل پردیسان مشهد مورخ 13/7/96 با حضور تیم آموزشی گروه خدمات دیالیز شرکت سها برگزار گردید .

آقای احمد ماحامد مدرس شرکت فرزنیوس مباحث دیاسف، ست دیالیز جدید 4008s Classic و دستگاه 5008 را ارائه نمودند که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت . سرکار خانم احمدی و سرکار خانم حاجتی  مباحث علمی و کاربردی پروفایل دستگاه دیالیز ، نحوه انتخاب صافی ها و کنترل عفونت در بخش دیالیز ارائه نمودند و اقای مهندس کریمی مطالب کاربردی ویژگی های آب RO و استانداردهای آب ، را برای پرستاران ارائه نمودند .

 

 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 30
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 7
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 26

 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 18
 
برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 22

 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 25


برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 28
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 29
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 19
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 13
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 17  برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 24
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 16
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 12
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 6  برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 11
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 14  برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 15
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 2  برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 5
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 1  برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد
 
برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 31
 برگزاری سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008s Classic فرزنیوس در مشهد 27                     
۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید