آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز

آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز
آقای دکتر نفر مبحث کاربردی آنمی در دیالیز را ارائه نمودند. سرکار خانم احمدی، سرکار خانم حاجتی و سرکار خانم زنگنه مباحث علمی و کاربردی پروفایل های دستگاه دیالیز، OCM،دیاسیف،کنترل عفونت در بخش دیالیز،تغذیه و Accessها را ارائه نمودندوآقای مهندس کریمی مبحث ساختار صافی های دیالیز را برای پرستاران ارائه نمودند.

 

 

بیست و ششمین سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008S Classic فرزنیوس و مباحث بالینی دیالیز ، با حضور106نفر از سرپرستاران وپرستاران  مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه های شهیدبهشتی وتهران  مورخ 96/10/5  با حضور تیم آموزشی گروه خدمات دیالیز شرکت سها برگزار گردید.

آقای دکتر نفر مبحث کاربردی آنمی در دیالیز را ارائه نمودند. سرکار خانم احمدی، سرکار خانم حاجتی و سرکار خانم زنگنه مباحث علمی و کاربردی  پروفایل های دستگاه دیالیز، OCM،دیاسیف،کنترل عفونت در بخش دیالیز،تغذیه و Accessها را ارائه  نمودندوآقای مهندس کریمی مبحث ساختار صافی های دیالیز را  برای پرستاران ارائه نمودند.

 

 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 18
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 17
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 9  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 16
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 10  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 12
 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 13
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 20
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 19  
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 14
 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 15
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 11
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 6  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 8
 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 5

 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 3
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 2  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008s classic و مباحث بالینی دیالیز 1
 
۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید