آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز

آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز
با حضور303نفر از سرپرستاران وپرستاران مراکز درمانی استان اصفهان مورخ13/11/96 با حضور تیم آموزشی گروه خدمات دیالیز شرکت سها در سالن لقمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

سرکارخانم دکتر مظاهری رئیس بیماریهای خاص اصفهان در ابتدای سمینار ضمن تشکر از حضور تیم آموزشی دقایقی سخنرانی داشتند.

سرکار خانم دکتر مرتضوی پزشک نفرولوگ و دبیرعلمی سمینار در خصوص عوارض دیالیز مطالب مفیدی را ایراد فرمودند.

بیست و هفتمین و بزرگترین" سمینار آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز 4008S Classic فرزنیوس و مباحث بالینی دیالیز"

با حضور303 نفر از سرپرستاران وپرستاران  مراکز درمانی استان اصفهان  مورخ 96/11/13  با حضور تیم آموزشی گروه خدمات دیالیز شرکت سها در سالن لقمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

سرکارخانم دکتر مظاهری رئیس بیماریهای خاص اصفهان در ابتدای سمینار ضمن تشکر از حضور تیم آموزشی دقایقی  سخنرانی داشتند.

سرکار خانم دکتر مرتضوی پزشک نفرولوگ و دبیرعلمی سمینار در خصوص عوارض دیالیز مطالب مفیدی را ایراد فرمودند.

سرکار خانم احمدی و سرکار خانم حاجتی مباحث علمی و کاربردی  پروفایل های دستگاه دیالیز، OCM،دیاسیف،کنترل عفونت در بخش دیالیز،HDF و Access ها و نحوه استفاده از ست دیالیز 4008S را ارائه  نمودند.

 


آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 15
 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 7
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 14  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 4
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 13  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 12
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 11  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 10
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 9  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 5
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 6  آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 8
 
آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 1
 آموزش پرستاری دستگاه های دیالیز فرزنیوس 4008S Classic و مباحث بالینی دیالیز 3
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید