دستگاه دیالیز چیست ؟

دستگاهی است که عمل جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاک از خون را به کمک فیلتر دیالیز انجام می‌دهد.از این دستگاه به عنوان جانشینی برای کلیه در صورت نارسایی یا از کار افتادن آنها استفاده می‌شود.

تصویر دستگاه دیالیز 4008

استفاده از انواع ماشین‌های همودیالیز فرزنیوس امکان انجام عمل دیالیز را بدون نیاز به هرگونه تجهیزات اضافی فراهم می‌آورد. در هنگام کار، ماشین، گردش محلول دیالیز و گردش بیرونی خون از بدن را نشان می‌دهد. هنگام گردش محلول همودیالیز درون دستگاه، آب خالص شده توسط RO با کنسانتره همودیالیز مخلوط شده، گرم گشته و گاز زدایی شده و به فیلتر دیالیز منتقل می‌گردد. حجم (جریان) ورودی و خروجی نیز به تعادل رسانیده می‌شود. فشار فیلتر دیالیز نسبت به سرعت انتخاب شده اولترافیلتراسیون (UF Rate) و مشخصات فیلتر دیالیز بکار رفته تنظیم می‌گردد. در گردش بیرونی خون، به خون به طور مداوم هپارین (توسط پمپ هپارین) تزریق می‌شود و خون توسط پمپی وارد فیلتر دیالیز می‌گردد. فیلتر دیالیز محفظه ایی لوله‌ایی شکل است که دارای غشاهای نیمه تراوا است که خون به داخل آن رانده شده و مایع دیالیز در اطراف غشاء در محفظه فیلتر جریان دارد. ترکیبات موجود در مایع دیالیز شامل یون‌های سدیم و پتاسیم و گلوکز می‌باشد. مواد سمی خون از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و وارد محفظه تبادلی فیلتر دیالیز گردیده و توسط ماشین دیالیز دفع می گردد و خون تمیز به بدن بیمار باز گردانیده می‌شود.

یک آشکارساز هوا (Air Detector) از ورود هوا به خون جلوگیری به عمل می‌آورد. خروج خطرناک خون بوسیله یک آشکارساز نشتی خون (Blood Leak Detector) و دستگاه نمایشگر ترشح خون و ماژولی که فشار برگشتی وریدی را نشان می‌دهد جلوگیری می‌شود.

ماشین همودیالیز را می توان هم با محلول استات و هم با بی‌کربنات بکار برد و می‌توان نسبت اختلاط غلظت محلول‌ها با آب خالص را تغییر داد. همچنین می‌توان میزان سدیم را نسبت به غلظتی که بکار برده می‌شود مجدداً در بین محدوده 150-125 میلی مول تنظیم کرد؛ میزان بی کربنات در محدوده 8± میلی مول قابل تنظیم است. ماده بی کربنات بصورت پودر در یک بسته تولید میگردد که این پودر در دستگاه همودیالیز پس از مخلوط شدن با آب بصورت محلول بی کربنات آماده برای استفاده می‌باشد. این امکان وجود دارد که عمل اولترافیلتراسیون را بدون جریان محلول دیالیز انجام داد (دیالیز خشک یا ISO-UF). شدت جریان محلول دیالیز در سه اندازه 300، 500 و 800 میلی لیتر بر دقیقه می‌باشد.

برنامه های قابل انتخاب به منظور تمیز کردن و ضدعفونی نمودن ماشین وجود دارد. ماشین همودیالیز به یک سیستم حفاظتی مجهز شده که وجود آن جهت عملکرد بهتر دستگاه و ایمنی بیمار ضرورت دارد. (EN60601-1)

پیش از هر بار کار با دستگاه، سیستم حفاظتی بطور خودکار آزمایش می‌شود (T1 test) که باید توسط کاربر فعال گردد.

در موارد زیر، دستگاه از کاربر (استفاده کننده) خواهد خواست تا T1 test که باید توسط کاربر فعال گردد. در موارد زیر، دستگاه بطور اتوماتیک اینکار را انجام خواهد داد:

    · پس از روشن کردن دستگاه با مولد نیروی خارجی

    · پس از انجام یکبار عمل پاکسازی

به عنوان یک عملکرد ایمنی دیگر، ماشین یک تست نگهدارنده فشار گردشی (CPHT) را انجام می‌دهد که آزمایش هرگونه نشتی را در سیستم بسته آشکار می‌سازد.


قابلیتها:

ماشین همودیالیز فرزنیوس را می‌توان به دستگاههای زیر مجهز نمود:

1 - پمپ خون اضافی جهت دیالیز به صورت تک سوزنی (B.P single needle1)

2 - پمپ هپارین برای استفاده از سرنگ های ml50   و پمپ هپارین برای استفاده از سرنگ های ml20 

3 - آشکارساز هوا برای یک محفظه‌ی حباب گیر mm22

 امکانات اضافی دیگری همچون دستگاه سنجش فشار خون و ضربان قلب،BTMدستگاه نشانگر دمای خون، CDSسیستم تحویل دهی محلول بصورت مرکزی، BVM دستگاه نمایشگر حجم خون و ... نیز بر روی ماشین همودیالیز فرزنیوس قابل نصب می‌باشد که این ملزومات توسط EC تایید شده است.