» صدای مشتری » ارسال مشکل

این بخش به عنوان مجرایی برای ارتباط سریع و نتیجه‌بخش مشتریان با ما و بر پایه‌ی روش‌های استاندارد و سازمان‌یافته طراحی شده است و از آغاز فعالیت خود توانسته است به یمن همراهی‌های مشتریان به وظیفه اصلی خود در سامان‌دهی به درخواست‌ها و تعامل پایدار و اثربخش با مشتریال به شایستگی عمل کند.

«صدای مشتری» بستری‌ست برای هم‌اندیشی بیش‌تر با کاربران و اطلاع یافتن از نکته‌ها، پیشنهادها، شکایت‌ها و انتقادهایی که ممکن است فرصتی برای مطرح کردن‌ آن‌ها فراهم نباشد. در این صفحه شما می‌توانید به سادگی و تنها با تکمیل یک فرم نظرها، نکته‌ها، شکایت‌ها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال مشکل

کاربر گرامی!
به سیستم پشتیبانی مشتریان خوش آمدید. هر سوال یا مشکلی که در ارتباط با خدمات ما دارید، می توانید از طریق این سیستم مطرح کرده و آنها را پی گیری کنید.