شنبه ،۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲

دانلود دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

دانلود دیالیز

  دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

 

استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)


کاتالوگ ها


Catalog Fresenius 5008S NEW

کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008
بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic


کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
ONLINE HDF-pocket

 

 

متفرقه

 

 

 

کاتالوگ محصولات شرکت

 

 تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۱

کیلومتر 52 اتوبان تهران-قزوین  نرسیده به پل کردان - شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها 1)

 

کد پستی

33651-66596

شماره تماس

026-92108615-9

ایمیل کارخانه

 info@soha1.ir

 

فکس

: 026-92108600 & 92108630 

شماره پیامک

:10008024953710