تجهیزات پزشکی هلال ایران ( سها ) / تکنودیالیز / دانلود دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

دانلود دستورالعمل ها و مستندات دیالیز

استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)استاندارد پاکسازی و گندزدایی ماشین های دیالیز فرزنیوس4008 (S.0961)

کاتالوگ ها

 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 5008
 Catalog Fresenius 5008S NEW Catalog Fresenius 5008S NEW
 بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic بروشور تک برگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic کاتالوگ دستگاه همودیالیز فرزنیوس 4008S Classic
 ONLINE HDF-pocket ONLINE HDF-pocket

متفرقه

 محاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکیمحاسبات افزایش تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه های دیالیز با توجه به آخرین اطلاعات سایت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
آخرین قیمت خدمات پس ازفروش مندرج در سایت اداره کل تجهیزاتآخرین قیمت خدمات پس ازفروش مندرج در سایت اداره کل تجهیزات

کاتالوگ محصولات شرکت
 کاتالوگ محصولات شرکتکاتالوگ محصولات شرکت
فروش خدمات تکنودیالیز
 گواهی ارزش افزوده دائمیگواهی ارزش افزوده دائمی
 میزان افزایش تعرفه های خدمات پس از فروش درج در سایت imed.ir میزان افزایش تعرفه های خدمات پس از فروش درج در سایت imed.ir (سال 1399)
 دستورالعمل خدمات پس از فروش دستگاه های همودیالیز و تصفیه آب دیالیز دستورالعمل خدمات پس از فروش دستگاه های همودیالیز و تصفیه آب دیالیز (1398)
 

فایل های سمینار

فایل های مروبط به سمینار اصفهان

 

فایل های سومین وبینار آموزشی پرستاری دستگاههای دیالیز و مباحث بالینی : با موضوع استفاده از برنامه OCM و Disinfection دستگاه  دیالیز فرزنیوس 4008Sclassic

 

 

فایل های چهارمین دوره وبینار آموزشی پرستاری دستگاههای دیالیز و مباحث بالینی: با موضوع Ultrafiltration and Na Profiles و انتخاب پروفایل های مناسب دستگاه  دیالیز فرزنیوس 4008Sclassic

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۵۹